Wat houdt BREEAM-NL in?

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en werd oorspronkelijk ontwikkeld en geïntroduceerd door het Building Research Establishment (BRE), een Engelse onderzoeksinstantie enigszins vergelijkbaar met het Nederlandse TNO. De Dutch Green Building Council heeft met hulp van marktpartijen deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Daarom is ook NL toegevoegd aan het keurmerk.

Wat houdt BREEAM-NL in?
BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. De methode omvat vier verschillende keurmerken. Allereerst BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Dit keurmerk is sinds september 2009 operationeel. Het wordt gebruikt om de duurzaamheidprestatie te bepalen van nieuwe gebouwen. Het tweede keurmerk is BREEAM-NL In-Use. Dit beoordeelt bestaande gebouwen op drie niveaus: Gebouw, Beheer en Gebruik. Dit is in de zomer van 2011 operationeel geworden. Het derde keurmerk BREEAM-NL Gebied beoordeelt de duurzaamheidprestatie van gebieden. Vanaf september 2011 is ook dit keurmerk operationeel. In 2013 lanceerde de DGBC het keurmerk BREEAM-NL Sloop en Demontage om de duurzaamheid van sloopprojecten te beoordelen. (Bron: https://www.breeam.nl)

BREEAM en Frencken producten
Primair richt Frencken zich hier op BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Dit omvat HEA9 Vluchtige Organische verbindingen (VOS, VOC) en wordt als volgt gedefinieerd;

Het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere schadelijke stoffen veroorzaken.

Om te toetsen of de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen aan bovenstaande definitie voldoen zijn er een aantal criteria gesteld waaraan voldaan dient te worden. Dit is vervolgens weer onderverdeeld in 2 afzonderlijke categorieën;

1. Een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht wordt bereikt doordat de gebruikte afwerkings- en bouwmaterialen een lage emissie van schadelijke, ‘vluchtige organische verbindingen’ kennen.

2. Een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht wordt bereikt doordat de binnenlucht bij oplevering een laag niveau van schadelijke vluchtige organische verbindingen kent.

Wordt aan bovenstaande voldaan valt er per categorie 1 punt te behalen. Omdat categorie 2 niet relevant is voor de producten van Frencken worden de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden in deze Uitgelicht pagina achterwege gelaten.
Deze zijn bij interesse te raadplegen op; www.breeam.nl

De emissie van vluchtige organische verbindingen – uit de binnen het gebouw toegepaste bouw- en afwerkingsmaterialen – voldoet aan de volgende vereisten:

1.1 Spaanderplaten, mdf, vezelplaten, houtwolplaten, triplex, multiplex, hardboard, massiefhoutplaten en geluidsisolerend board voldoen aan de emissienormen van categorie E1 (formaldehyde) uit EN 13986:2010, waarbij de emissieconcentratie is bepaald volgens EN 717-1 / 717-2 of er kan, als alternatief hiervoor, een algemeen erkend gezondsheidslabel worden overlegd.

1.2 Verlijmde houtdelen en -laminaten voldoen aan de emissienormen van categorie E1 (formaldehyde) uit EN14080:2005, waarbij de emissieconcentratie is bepaald volgens EN 717-1 / 717-2 of er kan, als alternatief hiervoor, een algemeen erkend gezondsheidslabel worden overlegd.

1.3 Parketvloeren en verlijmde vloerdelen voldoen aan de emissienormen van categorie E1 (formaldehyde) uit EN14342:2005, waarbij de emissieconcentratie is bepaald volgens EN 717-1/717-2 of er kan, als alternatief hiervoor, een algemeen erkend gezondsheidslabel worden overlegd.

1.4 Veerkrachtige stoffen (textiel) of gelamineerde vloerbedekkingen, zoals vinyl, linoleum, kurk, rubber, tapijten en vloerlaminaat, voldoen aan de emissienormen van categorie E1 (formaldehyde) uit EN 14041:2004, waarbij de emissieconcentratie is bepaald volgens EN 717-1/717-2 of er kan, als alternatief hiervoor, een algemeen erkend gezondsheidslabel worden overlegd.

1.5 Plafondtegels voldoen aan de emissienormen van categorie E1 (formaldehyde) uit EN 13964:2004, waarbij de emissieconcentratie is bepaald volgens 717-1/717-2 of er kan, als alternatief hiervoor, een algemeen erkend gezondsheidslabel worden overlegd.

1.6 Vloerlijmen en vloerkitten voldoen aan de emissienorm C1, C2 of C3 beschreven in annex A van EN 13999:2007 deel 1, waarbij de emissieconcentratie is bepaald volgens EN 13999:2007 deel 2 t/m 4, of voldoen aan de EMICODE EC1

1.7 Verven, vernissen en lakken voldoen aan de emissienormen van maximaal fase 2 voor organische oplosmiddelen uit de Europese Decopaint Directive 2004/42/EC, waarbij het VOS-gehalte is bepaald volgens de in de wet voor die productcategorie geldende omschreven standaards.

1.8 Gietvloeren voldoen aan de EMICODE EC1 PLUS of er kan, als alternatief hiervoor, een algemeen erkend gezondsheidslabel worden overlegd.

Uit bovenstaande opsomming zijn met name punt 1.2 en in mindere mate punt 1.3 en 1.7 van toepassing voor de producten van Frencken.

Nova Col® D3 LF en Nova Col® D4 1K
Hoewel tijdens de productie van Nova Col® door Frencken geen Formaldehyde (CAS # 50-00-0) wordt toegevoegd kan er door reacties van diverse inhoudsstoffen in de lijm toch sporen formaldehyde vrijgezet worden. Emissiemetingen bij externe geaccrediteerde laboratoria hebben aangetoond dat eventueel vrijgezette formaldehyde maximaal 15ppm bedraagt.

Kozijnenlijm 0819 SLS
Omdat Kozijnenlijm 0819 SLS een product is wat enkel en alleen industrieel dan wel professioneel wordt geassembleerd en per definitie niet direct in een binnenmilieu komt valt dit buiten de scope van HEA9 (het bevorderen van een gezonde en goede kwaliteit van de binnenlucht doordat de gebruikte bouw- en afwerkingsmaterialen een lage emissie van schadelijke vluchtige organische verbindingen en andere stoffen veroorzaken). Daarom is er dan ook geen emissietest uitgevoerd op Kozijnenlijm 0819SLS.

Overige producten
Die producten (lijmen en kitten) die getest en gecertificeerd zijn volgens GEV EMICODE EC-1PLUS zijn ten aller tijde toegelaten binnen deze scope. Dit totdat eventuele richtlijnen binnen BREEAM worden aangepast.

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met Frencken.

Recent Posts
Contact met Frencken

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken