Ondervloer voorbehandelen. Wanneer gebruik je welke primer?

In de meest ideale situatie kan er direct gestart worden met het verlijmen van parket of andere vloerafwerking op een ondervloer. In de praktijk is dit niet altijd het geval.

Soms is de ondervloer kwalitatief onvoldoende. Wanneer de kwaliteit van de ondervloer onvoldoende of zelfs slecht is zal het eindresultaat leiden tot teleurstellingen. Het gebruik van primers, reparatie- en/of egalisatiemiddelen kan in vele situaties oplossing bieden. Hoewel deze producten probleemoplossers zijn, zijn het geen alleskunners. Niet alle problemen zijn met deze producten te verhelpen. Zo zullen structurele problemen eerst aangepakt moeten worden; bijvoorbeeld permanent capillair optrekkend vocht uit de ondergrond of vloeren die onvoldoende sterkte hebben, zichtbare scheuren of onregelmatigheden vertonen worden best verwijderd en vervangen door een nieuwe zandcement- of Anhydriet dekvloer.

Vochtpercentage
Vocht zorgt voor het overgrote deel van de problemen bij het verlijmen van parket. Een ondervloer mag voor het verlijmen van de vloerafwerking een klein percentage restvocht bevatten. Zo mag een zandcement dekvloer niet meer dan 1,5% restvocht bevatten. Bij het gebruik van vloerverwarming is dit 1%. Bij een Anhydriet dekvloer is dit respectievelijk 1% en 0.5%. In het geval van een nieuwe zandcement dekvloer moet men rekening houden met een droging van ca. 1 cm per week. Als er niet gewacht kan worden kan een dampscherm uitkomst bieden.

Voor minerale ondergronden met een restvochtpercentage tot 4% kan Combi Primer PUP60 worden ingezet. Deze 1-component sneldrogende primer dringt volledig in de ondergrond waar deze zich met de ondergrond verbindt en uithardt tot een vochtbestendig membraan. Daarnaast verhoogt Combi Primer PUP60 de cohesieve sterkte van de ondervloer waardoor deze ook als verstevigingsmiddel van de toplaag en bijkomend als hechtingsverbeteraar voor de lijm fungeert.

Wanneer het restvochtpercentage hoger is dan 4% maar lager dan maximaal 7% kan gekozen worden voor een Epoxy-gebaseerde 2-Block Primer. Deze oplosmiddel- en watervrije 2-componenten primer kan ingezet worden als vochtscherm tegen optrekkend capillair vocht of restvocht in beton- of cementvloeren. Deze primer met een hoge buigsterkte, treksterkte, druk- en afschuifsterkte verhoogt evenals Combi Primer PUP60 de hechting van de lijm.

Voorwaarde voor het gebruik van primers die als dampscherm werken is echter wel dat het gaat om restvocht. Het resterende vocht dat nog in de ondervloer aanwezig is, moet zich door reactie met cement kunnen binden of via de onderkant of via de zijkant (bijvoorbeeld via de muren) weg kunnen trekken. In geval van permanent optrekkend (capillair) vocht, bijvoorbeeld in het geval van een natte of vochtige kelder/kruipruimte of bij een permanent hoge grondwaterstand, is het gebruik van een primer géén constructieve oplossing. Continu optrekkend vocht zal uiteindelijk de oppervlakte bereiken met alle gevolgen van dien.

Let op: een Anhydriet ondervloer is zeer vochtgevoelig, gebruik hier nooit een primer die als dampscherm fungeert.

Vlakheid
Vloerafwerking dient aangebracht te worden op een vlakke, druk- en vormvaste ondergrond. Voor het plaatsen van parket wordt als vuistregel voor vlakheid een afwijking van maximaal 2mm op 2mtr. aangehouden. In het geval van afwerking met bijvoorbeeld LVT is vlakheid een nog groter thema dan bij het plaatsen van parket. In dat geval dient een vloer volledig vlak en vrij van onregelmatigheden te zijn. Het egaliseren van de ondergrond is daarom dan ook ten zeerste aangeraden.

Vloeregalisatie VE90 is een proteïnevrije, sneldrogende cement gebaseerd egaliseermiddel met uitstekende zelf nivellerende eigenschappen. Vloeregalisatie VE90, met een applicatiedikte van 2-15 mm, is geschikt voor gebruik in ruimtes met licht tot zwaar gebruik en voor de voorbehandeling van onbeschadigde absorberende en niet-absorberende ondervloeren zoals dekvloeren van zand/cement, beton, oude lijm resten, granito, terrazzo, epoxy- en polyurethaanhars, keramische tegel-, en natuursteenvloeren, voorafgaand aan de installatie van een nieuwe vloerbedekking.

Bij het gebruik van Vloeregalisatie VE90 wordt eveneens een bijbehorende primer aangeraden. Frencken Hechtprimer is een oplosmiddelvrije primer voor hechtingsverbetering op poreuze ondergrond. Deze primer voorkomt te snel drogen van Vloeregalisatie VE90, wat kan leiden tot scheurvorming in de egalisatie laag, op zuigende ondergronden zoals beton, zandcement dekvloeren, multiplex en hardboard.

Primers
Hoewel de praktijk vaak uitwijst dat primers nauwelijks worden gebruikt zijn er diverse redenen om toch te kiezen voor een primer. Het isoleren van restvocht is een voorbeeld wat al is aangehaald. Een ander belangrijk argument om te kiezen voor een primer in het algemeen is dat deze fungeert als hechtingsverbeteraar.
Zo wordt Surface Primer ingezet als primer (hechtverbeteraar) voor het verlijmen van bijvoorbeeld PVC- of vinylvloeren met dispersielijmen op een (te) poreuze zandcement dekvloer. Maar wordt deze Surface Primer ook gebruikt voor het voorstrijken van absorberende en niet absorberende minerale vochtongevoelige ondergronden zoals bijv. cementgebonden dekvloeren, beton, calciumsulfaat gebonden (Anhydriet) en geëgaliseerde ondergronden. Daarnaast wordt deze oplosmiddelvrije primer gebruikt om aanwezig reststof, wat een goede hechting van de lijm aan de ondergrond hindert, te binden.

In geval van verzande zandcement dekvloeren, die men bij renovaties nog al eens tegenkomt of in situaties waar de verhouding zand/cement niet correct is, heeft men een ondergrond die te weinig sterkte heeft om rechtstreeks op te verlijmen. Een volledige vervanging van de ondervloer is niet altijd gewenst of noodzakelijk. In deze gevallen kan Frencken Deep Primer worden toegepast. Deep Primer is een oplosmiddelvrije primer die zorgt voor een hogere druk- en treksterkte van de ondervloer alsook een verbeterde hechting van de lijm. Gezien de zeer fijne deeltjesgrootte waaruit de primer is opgebouwd en de zeer lage viscositeit is het impregnerend vermogen vele malen hoger dan die van andere primers. Deep Primer dringt volledig in, in de ondergrond en verhoogt daarmee de cohesieve sterkte van de ondergrond waardoor deze stabieler wordt.

Samenvatting
Parket, LVT, vinyl en overige vloerafwerking dient aangebracht te worden op een vlakke, druk – en vormvaste, schone, blijvend droge en stof- en vetvrije ondergrond waarop geen losse lagen verf, was, olie of andere verontreinigingen zitten. Onregelmatigheden zoals bv. egalisatie, oude lijmresten e.d. kunnen de hechting nadelig beïnvloeden. Deze dienen bij voorkeur mechanisch verwijderd te worden door bv. schuren of stralen. Een goede ondergrondinspectie is daarom van groot belang. Indien er bij deze inspectie zaken duidelijk worden die aanleiding geven tot verminderde hechting van de lijm of een niet bevredigend resultaat van de vloerafwerking kan het gebruik van bijvoorbeeld primers, reparatie- en egalisatiemiddelen in vele situaties oplossing bieden.

Klik hier voor ons assortiment primers

Recent Posts
Contact met Frencken

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken